1. EL. PARDUOTUVĖJE WWW.DANILOVO.LT ĮSGYTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Jeigu Pirkėjui nepatinka įsigyta prekė ar jos kokybė (ir su Pardavėju trūkumai nebuvo aptarti), Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos iš Pardavėjo reikalauti:
1.1. Pakeisti prekę kita preke.
1.2. Sumažinti prekės kainą.
1.3. Nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
1.4. Jeigu akivaizdu, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, pinigai negrąžinami.

2. PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA 

2.1. Apie grąžinamą prekę (-es) Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu info@danilovo.lt, laiške nurodant  užsakymo numerį, grąžinamos prekės pavadinimą ir grąžinimo priežastis. 
2.2. Pardavėjas, gavęs prašymą, per 2 darbo dienas susisiekia su Pirkėju ir susiderina prekės grąžinimo detales.
2.3. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinama originalioje, tvarkingoje Pardavėjo pakuotėje. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
2.4. Pardavėjas, gavęs grąžinamą prekę, įsitikina, kad prekė buvo nenaudota ir per 5-10 darbo dienų į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą grąžina pinigus (išskyrus grąžintos (-ų) prekės (-ių) siuntimo išlaidas). 


Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.